TalkEnglish Logo

سایت TalkEnglish.com صرفا بر روی زبان انگلیسی تمرکز می نماید.

هدف ما اینست که به شما کمک کنیم توانایی صحبت کردن روان به زبان انگلیسی را به طور کاملا رایگان به دست آورید.!

Wrong language? Study in English to learn English Speaking.

فهرست کامل دروسبیش از 900 درس انگلیسی و بیش از 9000 فایل صوتی: کاملا رایگان
دروس انگلیسیکلیک کنید تا پنل دروس را باز کنید و یا ببندید.
left arrow
دستورالعمل هابا خواندن بخشدستورالعمل ها کار خود را آغاز کنید.

گام های رسیدن به انگلیسی روان

برای اینکه بتوانید زبان انگلیسی را به طور روان صحبت کنید، شما بایستی به خواندن، شنیدن، و صحبت کردن مسلط شوید. در سایت TalkEnglish.com، دروس به صورتی سازمان دهی شده اند که به شما به طور همزمان در هر سه زمینه تکنیک هایی را ارائه می نمایند.

گام های رسیدن به انگلیسی روانگام های رسیدن به انگلیسی روان

یک راه حل کامل و کارآمد برای صحبت کردن به زبان انگلیسی

سایت TalkEnglish.com روش مؤثر "کلیک کن، گوش کن، و تکرار کن" را توسعه بخشید. در بیشتر دروس، شما جمله را میخوانید، بر روی جمله کلیک میکنید تا جمله را بشنوید، و سپس میتوانید بوسیله تکرار فایل صوتی فراهم شده توسط یک بومی انگلیسی زبان صحبت کردن را تمرین کنید. این روش اثبات شده خواندن، صحبت کردن، و شنیدن شما را همزمان با هم تقویت میکند و شما را قادر میسازد به طور روان به انگلیسی صحبت کنید.

بر روی جمله کلیک کنیدبه فایل صوتی گوش فرا دهیدبا صدای خودتان آن را تکرار نمایید