TalkEnglish Logo

شاخه های درس عبارت و اصطلاح

در بخش عبارات و اصطلاحات شما عبارات کلیدی همراه با توضیح، جملات مثال و دیگر روش های گفتن همان عبارت را خواهید یافت.