TalkEnglish Logo

دروس شنیداری انگلیسی پیشرفته

دروس شنیداری پیشرفته دارای پرسش های مشکل تری هستند. برای اینکه به طور صحیح به این پرسش ها پاسخ دهید نیاز خواهید داشت که کلمات و متن را درک کنید.

اگر شما هنوز در مورد مکالمه نامطمئن هستید میتوانید روی "نمایش مکالمه" کلیک کنید تا متن آن را ببینید. من به شما توصیه میکنم تا زمانیکه واقعا سعی نکرده اید که بدون خواندن متن مکالمه را بشنوید متن را نبینید.