TalkEnglish Logo

مبانی دستور زبان انگلیسی

اگر شما از همین الان تصمیم گرفته اید که انگلیسی بیاموزید، در ابتدا نیاز دارید که بعضی از قواعد اساسی این زبان را بدانید. ایجاد و توسعه یک پایه قوی در دستور زبان انگلیسی نه تنها به شما کمک خواهد کرد که جملات خود را به طور صحیح بسازید بلکه پیشرفت مهارت های ارتباطی شما را هم در صحبت کردن و هم در نگارش انگلیسی آسان تر خواهد نمود.

تمامی دروس زیر را بخوانید و مطالبی را که می آموزید در صحبت کردن و نوشتن خود وارد نمایید.