TalkEnglish Logo

عناوین خاص

به صفحه عناوین خاص خوش آمدید. این قسمت به این دلیل ایجاد شده است تا رهیافت متفاوتی را برای یادگیری صحبت به زبان انگلیسی فراهم نماید. دروس عادی انگلیسی دارای فایل های صوتی هستند که با هر جمله وجود دارند. دروس تحت عنوان عناوین خاص برای هر پاراگراف دارای یک فایل صوتی هستند. فایل های صوتی کوتاه تر برای یادگیری هر جمله بسیار عالی هستند، اما دانش آموزان پیشرفته از داشتن فایل های صوتی طولانی تر بیشتر سود خواهند برد.

عناوین این بخش برای زندگی در ایالات متحده آمریکا طراحی و فراهم شده است. این بدین معنی است که آن عناوین برای افرادی که در ایالات متحده زندگی میکنند، افرادی که قصد دارند به ایالات متحده سفر کنند یا افرادی که به طور ساده میخواهند فرهنگ و جزئیات زندگی در ایالات متحده را یاد بگیرند سودمند است. تا همین حالا فقط چند درس در این بخش وجود دارد اما به چک کردن این بخش ادامه دهید زیرا دروس بیشتری مرتبا اضافه خواهد شد.