TalkEnglish Logo

تلفظ

اگر شما برای مدتی طولانی انگلیسی صحبت میکرده اید اصلاح نمودن طرز تلفظ شما بسیار مشکل خواهد بود.همانطور که میدانید، تمرین کردن، کار را عالی نمیسازد بلکه باعث ایجاد عادت میشود. این بدان معنی است که اگر شما به طور غلط تمرین کنید، آن تمرین همیشگی و پایدار خواهد شد. شما بایستی قبل از اینکه به جلو پیش بروید این مشکل را حل کنید زیرا تلفظ غلط یکی از مشکل ترین جنبه های صحبت کردن با فردی است که انگلیسی را به خوبی صحبت نمیکند.

دروس تلفظی که در اینجا تدارک دیده شده است توضیحات، دستورالعمل ها و فایل هایی صوتی را ارائه خواهد نمود که به شما کمک میکنند صداها را به طور صحیح تلفظ کنید. اگر شما به یک شخص بومی انگلیسی زبان دسترسی ندارید تا به شما فیدبک بدهد من به شما پیشنهاد میکنم صدای خودتان را ضبط کرده و آنرا بشنوید. اگرچه این موضوع ممکن است کسل کننده باشد، اما از اینکه چقدر این روش در عمل مفید و سودمند خواهد بود متعجب خواهید شد.