TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف K شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف K شروع می شوند 14 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Keep (n)(v)Key (n)(adj)Kick (v)(n)Kid (n)
Kill (v)(n)Kind (adj)(n)King (n)Kiss (v)(n)
Kitchen (n)Knee (n)Knife (n)Know (v)
Knowledge (n)Known (adj)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z