TalkEnglish Logo

Vocabulary Lessons دروس یادگیری واژه ها که با حرف YZ شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف YZ شروع می شوند 6 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Yard (n)Year (n)Yellow (adj)(v)Yesterday (n)
Young (adj)Youth (n)Zone (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z