TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف Q شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف Q شروع می شوند 12 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Qualify (v)Quality (n)(adj)Quantity (n)Quarter (n)
Queen (n)Question (n)(v)Quick (adj)Quickly (adv)
Quiet (n)(v)(adj)Quit (v)Quite (adv)Quote (v)(n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z