TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف K شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف K شروع می شوند 14 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Keep (n)(v)‎Key (n)(adj)‎Kick (v)(n)‎Kid (n)‎
Kill (v)(n)‎Kind (adj)(n)‎King (n)‎Kiss (v)(n)‎
Kitchen (n)‎Knee (n)‎Knife (n)‎Know (v)‎
Knowledge (n)‎Known (adj)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z