TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف Q شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف Q شروع می شوند 12 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Qualify (v)‎Quality (n)(adj)‎Quantity (n)‎Quarter (n)‎
Queen (n)‎Question (n)(v)‎Quick (adj)‎Quickly (adv)‎
Quiet (n)(v)(adj)‎Quit (v)‎Quite (adv)‎Quote (v)(n)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z