TalkEnglish Logo

دروس یادگیری واژه ها که با حرف W شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف W شروع می شوند 71 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Wait (v)(n)‎Wake (v)‎Walk (v)(n)‎Wall (n)‎
Want (v)‎War (n)‎Warm (adj)(v)‎Warn (v)‎
Warning (n)‎Wash (v)(n)‎Waste (v)(n)‎Watch (v)(n)‎
Water (n)(v)‎Wave (n)‎Waves (v)‎Way (n)‎
Weak (adj)‎Weakness (n)‎Wealth (n)‎Wear (n)(v)‎
Weather (n)(v)‎Web (n)‎Wedding (n)‎Week (n)‎
Weekend (n)‎Weekly (adj)‎Weigh (v)‎Weight (n)‎
Weird (adj)‎Welcome (n)(v)(adj)‎Well (n)(adv)‎West (n)(adj)‎
Western (adj)‎Wheel (n)(v)‎While (n)‎White (adj)(n)‎
Whole (adj)(n)‎Wide (adj)(adv)‎Widely (adv)‎Wife (n)‎
Wild (adj)‎Will (n)‎Willing (adj)‎Win (v)(n)‎
Wind (n)(v)‎Window (n)‎Wine (n)‎Wing (n)‎
Winner (n)‎Winter (n)‎Wise (adj)‎Wish (n)(v)‎
Witness (n)(v)‎Woman (n)‎Wonder (n)(v)‎Wonderful (adj)‎
Wood (n)‎Wooden (adj)‎Word (n)(v)‎Work (n)(v)‎
Worker (n)‎Working (adj)‎World (n)‎Worried (adj)‎
Worry (v)(n)‎Worth (n)(adj)‎Wrap (v)(n)‎Write (v)‎
Writer (n)‎Writing (n)‎Wrong (adj)(adv)(n)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z