TalkEnglish Logo

Vocabulary Lessons دروس یادگیری واژه ها که با حرف YZ شروع می شوند

تعداد دروس یادگیری واژه ها که با حرف YZ شروع می شوند 6 درس می باشد. یک حرف را انتخاب کنید تا تمامی دروسی را که با آن حرف شروع می شود مشاهده کنید و یا روی یک واژه کلیک کنید تا درس را مطالعه نمایید.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Yard (n)‎Year (n)‎Yellow (adj)(v)‎Yesterday (n)‎
Young (adj)‎Youth (n)‎Zone (n)‎


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z